Balalaika
T

OM BALALAJKOR OCH DOMROR MM

Balalajkor och domror är instrument som Göran och Jan ofta trakterar. De båda träffades på en balalajkafestivalbåt på Volga 1991 och har sedan 1993 spelat tillsammans i Atlanta Balalaika Society i Atlanta, www.atlantabalalaika.com

Jan och Göran har varit styrelsemedlemmar i BDAA, Balalaika & Domra Association of America, www.bdaa.com

Göran började spela kontrabasbalalajka i Balalajkaorkestern Kazbek i Stockholm, www.kazbek.se år 1978. Kazbeks grundare och ledare Bertil Runefelt lärde honom hur man lämpligen trakterar ett sådant instrument.  Så småningom blev det resor till Ryssland och träffar med balalajka- och domramusikanter från hela världen. Av ryska kolleger fick Göran ytterligare inblickar i kontrabasbalalajkaspelandets hemligheter. Som t ex att det i en orkester är bättre och vilsammare att sitta och spela snarare än att stå upp.
Man började med att sitta på tre staplade stolar. Sen minskade man till två, för att som fullärd sittande kontrabasbalalajkaspelare kunna nöja sig
med en stol. Åt gången.

Under tiden i Kazbek började Göran att skriva arrangemang för balalajkaorkester. Det fortsatte han med i USA och har till dags dato skrivit omkring 100 arrangemang och kompositioner för balalaikaorkestrar och grupper.

Göran var under flera år medlem av Atlantagruppen "Troika Balalaikas".

I början av 2012 började Göran (kontrabas-balalajka och andra instrument) och Alla Melnik (bayan) spela tillsammans under namnet "The YellowBlue". Vi fortsatte tills 2018, då Alla flyttade till Maryland. 

Jan, född i McKeesport, PA, började spela altdomra efter att hon flyttat till Atlanta från Merrimack, NH, i slutet av 1970-talet.  Hon började spela i Atlanta Balalaika Society 1982, och blev senare dess ordförande under många år. Tillsammans med Göran spelade hon också i sextetten "Balalaika South", liksom i Atlanta Mandolin Orchestra.

KONVENT
Paraplyorganisationen för alla balalaikamusikanter och dito intresserade heter som tidigare nämnts BDAA. Den är inte bara för amerikaner. I medlemsregistret finns folk från omkring 15 olika länder. Fyra gånger om året kommer "BDAA Newsletter" ut, med nyheter, artiklar etc. Här kan alla balalajkaorkestrar och -grupper berätta om sig själva och om sina konserter, utan att behöva vara medlemmar. 

Varje år drar vi ihop alla musikanter till ett konvent någonstans i USA - platserna varierar år från år. Omkring 100-150 personer brukar komma och slutkonserten kan samla en orkester på upp till 100 personer, ibland fler. Dessa "conventions" varar en vecka och under den tiden serveras workshops, minikonserter, orkesterrepetitioner, zakushki, open mike night, och parties, parties, parties. Samt vodka.

För mera information, se BDAA.s website, www.bdaa.com   Alla är välkomna till BDAA.s conventions!

ABOUT BALALAIKAS AND DOMRAS
Balalaika and Domra instruments are very familiar to Jan and Göran.

They met for the first time in 1991 at a balalaika orchestra festival on the Volga. Jan was there with the Balalaika & Domra Association of America (BDAA) and Göran came with Kazbek Balalaika Orchestra from Stockholm, Sweden.

To make a long story short, two years later Göran moved from Sweden to Atlanta and started to play in the Atlanta Balalaika Society (ABS), in which orchestra Jan had been engaged since 1982. Jan and Göran are former members of the Board of Directors of the BDAA.

Göran started playing the contrabass balalaika in 1978 with Kazbek. Its founder and leader Bertil Runefelt taught him how to handle the instrument. Later on, at travels to Russia, Göran learned even more, for instance how to play sitting down, rather than standing up, when playing in an orchestra. You started sitting on a pile of three chairs. After a while you reduced the number of chairs to two. Fully educated in this noble art of sitting-down-playing-the-contrabass you were able to use only one chair. It shows that Göran still is one of only few non-Russian contrabass players outside Russia who are sitting down while playing the contrabass balalaika in an orchestra.

While in Kazbek Göran started to write arrangements for balalaika orchestras. He continued to do so in the U.S. and his list of arrangements and compositions for balalaika orchestras and group now include about 100 pieces.

For several years 2007 Göran was a part time member of the Atlanta group "Troika Balalaikas".

In 2012 Göran (contrabass balalaika and other instruments) and Alla Melnik (bayan) formed a duo called "The YellowBlue" and it continued until 2019 when Alla moved out of town. Before she moved we were able to record a CD, called "Around the World With the YellowBlue", featuring Alla and her great and viruoso playing the bayan.

Jan, born in McKeesport, PA, came to Atlanta from Merrimack, NH, in the end of the 1970.s. She started playing the alto domra with the ABS in 1982, when the orchestra started. Later she was its President for many years. Together with Göran she also played with groups such as "Balalaika South" and "Golden Strings", and also with the Atlanta Mandolin Orchestra.

BDAA NEWSLETTER
The umbrella organization for players and friends of Russian and Eastern European music is the BDAA. It is not only for Americans. The membership directory now consists of people living in about 15 different countries. As a member you will get the quarterly "BDAA Newsletter". That is a forum for individuals as well as balalaika orchestras and groups to tell about themselves, about their concerts, instruments, folk costumes, travel, etc. In the Newsletter you can publish your own events for free.

CONVENTIONS
Each year the BDAA arranges a convention somewhere in the United States. Normally it draws about 100-150 people. These conventions are for a week and during that time period there are workshops, mini concerts, orchestra rehearsals, zakushki night, open mike night, banquet, a great festival concert, and parties, parties, parties! And vodka.

For more information, see BDAA.s website www.bdaa.com


Senaste kommentarer

21.08 | 08:19

Hej Göran! Disneysångboken från 1996 verkar slut överallt. Det är måhända inte så att du har ett eget lager man kan få köpa av?
Tack för din gärning!
Allt gott

05.03 | 19:54

Hej Gunilla!
Jag går mycket sällan in på min webbsida så därför har jag inte sett din fråga förrän nu. Ta kontakt med min son Patrik: patrik@bjorling.org

18.10 | 08:19

Hej Göran!
Jag undrar om jag skickade foton på mig, barn och barnbarn till släktträdet. (Gideon) Var och vilken adress hittar jag släktutredningen på nätet?

21.07 | 22:47

Hej Folke! Jag kan skicka orden till din emailadress./Göran